O Sobie

Jestem psychologiem, terapeutą dzieci i młodzieży, stałym mediatorem w sprawach cywilnych, w tym rodzinnych i małżeńskich.

Posiadam rekomendację I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – trener warsztatu umiejętności psychospołecznych.

Ukończyłam psychologię na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od początku pracy zawodowej zajmuję się diagnozą i terapią – indywidualną i grupową – dzieci, młodzieży i ich rodzin, stale doskonaląc swoje umiejętności zawodowe na kolejnych szkoleniach. Podejmuję się pracy z dziećmi z zaburzeniami psychosomatycznymi (w tym moczeniem nocnym) i lękowymi, z rodzinami w kryzysie oraz z osobami po zdarzeniach traumatycznych - indywidualnych oraz o charakterze masowym (klęski żywiołowe).

Na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym ukończyłam studia podyplomowe "Mediacje rodzinne i małżeńskie", dzięki którym mogę profesjonalnie udzielać wsparcia stronom będącym w konflikcie.

Zawodowo związana byłam z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Strzelcach Opolskich, a obecnie z Publiczną Szkołą Podstawową (wcześniej Publicznym Gimnazjum) w Szymiszowie.

Jestem wiceprezesem Stowarzyszenia "DOBRY MEDIATOR", z siedzibą w Strzelcach Opolskich.

 

o-sobie-1

 

W zawodzie pracuję od ponad 20 lat, a każde kolejne spotkanie wzbogaca mnie o nowe doświadczenia i wiedzę. I wiem, że jeśli bardzo czegoś chcemy, a pragnienie wypływa z wnętrza nas, z głębokich potrzeb, to zmiana jest realna i możliwa do osiągnięcia. A przede wszystkim wierzę, że warto mieć plany i marzenia, bo one dają siłę i energię, nie pozwalają zastygnąć w bezruchu, otwierają na ludzi, na świat i pozwalają wyraźnie patrzeć, czuć, myśleć i dokonywać wyborów.

Jestem też przekonana, że skonfliktowane strony mogą rozwiązywać spory na drodze mediacji, z poszanowaniem własnych potrzeb, granic i respektując potrzeby i granice drugiej osoby. Mediacja jest tańszym i bezpieczniejszym emocjonalnie sposobem na konstruktywne rozwiązanie konfliktu.

Kilka lat temu doświadczyłam pracy choreoterapeutycznej, tańczyłam tańce w kręgu. Odkryłam na nowo, jak dużo energii i radości tkwi w nas samych, jak dużo przygasłego uśmiechu... Trzeba tylko chcieć dotrzeć do tych pokładów naszej wewnętrznej siły. Dotrzeć, rozpoznać i wykorzystać je w życiu, by polepszać jego jakość. Teraz metody te wykorzystuję w pracy z dziećmi, rodzinami i na warsztatach rozwoju osobistego z osobami dorosłymi.

 

o-sobie-2

 

Jestem autorką programu „Szkoła Mądrych Rodziców” kierowanego do rodziców dzieci do lat 6, którego IX edycji już się zakończyło.  Pomysł ten zrodził się wiele lat temu, kiedy urodziło się moje pierwsze dziecko, a ja stanęłam w obliczu własnej bezradności i zagubienia. Głęboko wierzę w sprawczą moc miłości rodzicielskiej, ale też, pracując na co dzień w obszarze trudności, problemów, wiem, że potrzebne są również matczyna i ojcowska mądrość.

Jestem też współautorką programu zajęć socjoterapeutycznych „Podaj dłoń” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z zaburzonymi zachowaniami. Naszą pracą obejmowałyśmy dzieci, które nie potrafiły nawiązywać dobrych relacji z rówieśnikami.

Współtworzyłam i współprowadziłam między innymi grupę wsparcia dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej "LABIRYNT" oraz zajęcia warsztatowe dla młodzieży gimnazjalnej z zakresu doradztwa zawodowego i rozwoju osobistego "Wiatr w żagle".

 

o-sobie-3

 

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą mojej pracy -

Ada Hajdas